Év végi beszámoló

Szabó József László plébános atya: A Szent Erzsébet Katolikus Óvoda második nevelési évének befejezéséhez közeledünk 1. Az alábbi levelet kapták azok a kedves szülők, akiknek gyermekét sok szervezés és utánjárást követően fogadni tudjuk a 2013-14-es nevelési évben. Kedves Szülők! Lelkiismeretesen, nagy odaadással dolgoztunk azért, hogy a lehető legtöbb, hozzánk várakozó és a katolikus nevelést értékként tisztelő család kisgyermekét elhelyezhessünk Bővebben [...]

BÉRMÁLÁS

 Katolikus óvodánk és ezzel együtt egyházközségünk idei kiemelt eseménye óvodaalapítónk, fenntartónk,  Beer Miklós Főtisztelendő püspökatya látogatása. Megyéspüspökünk a közelmúltban két évfordulót is ünnepelt, a tíz éves püspöki szolgálatot és június elsején a hetvenedik születésnapját.  A kettős évfordulón ezúton is nagy szeretettel köszöntjük ! Június 21-kén, péntek este 6 órakor kezdődik a Szent Imre templomban a püspöki szentmise, Bővebben [...]

IMAKÖRI ÖSSZEJÖVETEL

 A következő, és a nyári szünet előtti befejező imaköri összejövetelünk a Szent Erzsébet Katolikus Óvodában június 13-án, csütörtökön este 7 órakor lesz. Jún. 6-án nyolc órakor a plébánián anyakör lesz.

Két újabb könyve jelent meg József atyának

 Szeretettel ajánljuk és lelkes örömmel tudatjuk, hogy lelki vezetőnk újabb két könyve jelent meg a közelmúltban. Az első, Boldogok akik hisznek címmel, Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó gondozásában. Ez a könyv a családi hittankönyv alcímet viseli, hiszen a helyes istenkép, az éltető hit a család legnagyobb lelki kincse. Ugyanakkor, talán éppúgy, mint az Egyház kezdetekor, ismét nélkülözhetetlenül nagy szükség van a tanúságtevő keresztény családokra. Bővebben [...]

Beíratási tájékoztató

 Az állami fenntartású óvodákban, iskolákban, ezekben a napokban, azaz április első napjaiban zajlanak a beíratások. Az említett intézményekhez képest katolikus óvodánkban a beíratási és felvételi eljárás részben másképp történik. Egyrészt ezekhez az időpontokhoz képest korábban kezdjük a beíratkozást, hogy a döntés birtokában még legyen lehetősége a szülőknek más óvodát is választani.  Másrészt, óvodánk, az önkormányzatok által fenntartott Bővebben [...]

Bejegyezték az óvoda alapítványát

Bejegyezték az óvoda alapítványát A Budapest Környéki Törvényszék nyilvántartásba vette az óvodánk alapítványát. Az alapítvány neve: Dunakeszi Szent Erzsébet Alapítvány. A közhasznúsági besorolást két év múlva kérhetjük. Ezt követően fogadhatjuk az SZJA 1 %-ot. Az alapítvány célja: Támogatni az intézmény alaptevékenységét és annak kiszélesítését, fejleszteni az eszközállományt, segíteni a működést, és hosszabb távon az általános Bővebben [...]

Januári hírek

1. A vízkereszt utáni hétfőn a 2013-as évi házszentelés szentelményét együtt végeztük óvodánkban a gyermekekkel. Felkerült az ajtókeretre a 20+C+M+B+13 jelzés. Christus mansionem benedicat (Krisztus áldja meg ezt a hajlékot.) 2. Tizenhárom család kért házszentelést, többnyire a mi óvodásaink szülei és nagyszülei. A házszenteléssel Isten különleges áldását kérjük a családra és otthonára. „Költözzenek ide a békesség angyalai, hárítsanak el minden félelmet, Bővebben [...]

Szeptemberi – októberi események

1. Szeptember 9-én, délután 4 órakor volt az óvodás Veni Sancte a Szent Imre templomban. Mennyei Atyánk elé álltunk szeretettel és bizalommal, és kértük a Szentlélek segítő kegyelmeit, hogy az igazi értékekben való bőséges gyarapodást hozzon az új nevelési év, a gyermekek és a családok életében egyaránt. Az októberi ovis szentmisék 14-én és 28-án lesznek. 2. Megtörténtek az idei első szülői értekezletek. A tavalyi évben még sok időt és energiát fordítottunk Bővebben [...]

Gondolatok a Szent Erzsébet Katolikus Óvoda második nevelési éve elé

I. Bevezető Az óvoda a legfiatalabb nevelési intézmény. A modernkor kívánalmaira jött létre. Ezért megesik, hogy az óvodai nevelési programok túlzottan törekednek a korszerűségre, nem gyökereznek biztos talajba. A rendkívül gyorsan változó körülményeket voltaképpen nem is lehet szervilis megfelelési kényszerrel követni. A katolikus óvoda nem igazodik a ma született és ünnepelt, holnap elfelejtett elméletekhez. Szilárd alappontja van, s ugyanilyen szilárd tapasztalata Bővebben [...]

Gyermek lelki egészségének fundamentumai

Tartalom: 1. Döbrentey Ildikó estje 2. Közösségi ima. 3. Milyen legyen az esti ima? 4. Júniusi és júliusi hitélet események. 5. Katolikus vagy keresztény jellegű? 6. Gondolataok a szülői hivatásról. Május 9-én, a szülői fórumot felváltó előadássorozat első eseményeként Döbrentey Ildikó varázslatos előadást tartott. Lenyűgözte személyiségével és mondanivalójával a harminc-harmincöt fős hallgatóságot. Beavatott bennünket a nagyon sikeres televíziós Bővebben [...]