Két újabb könyve jelent meg József atyának

 Szeretettel ajánljuk és lelkes örömmel tudatjuk, hogy lelki vezetőnk újabb két könyve jelent meg a közelmúltban.

Az első, Boldogok akik hisznek címmel, Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó gondozásában.

Ez a könyv a családi hittankönyv alcímet viseli, hiszen a helyes istenkép, az éltető hit a család legnagyobb lelki kincse. Ugyanakkor, talán éppúgy, mint az Egyház kezdetekor, ismét nélkülözhetetlenül nagy szükség van a tanúságtevő keresztény családokra. Az Egyház ott a legerősebb, ahol tanúságtevő keresztény családok szövetségéből áll. A keresztény családok nem zárkózhatnak el a világtól. A világban kell maradniuk, hogy benne kifejtsék jótékony hatásukat. A Családi hittankönyv a keresztény családoknak igyekszik segítséget adni, hogy jobban értsék a vallási életet és az abból fakadó értékeket.

 

A másik könyv, a hatvanadik születésnapra jelent meg, Az élet kapcsolat címmel, melyben atya papi életútjának emlékezetes élményeiről, tapasztalatairól ír hittel és őszinte emberi hangon.

 

További könyvei:

  1. Ábel hite, Káin öröme c.,
  2. Vizet fakasztó Mózesek c.,
  3. Egyházat vajúdó történelem c.,
  4. Bárka a pusztában c.,
  5. Sólyom Józseffel együtt írt Utolsó kísérlet c.,
  6. Jegyes könyv c.,
  7. 2007 évi Váci Egyházmegye Kalendárium c.,
  8. 2008 évi Váci Egyházmegye Kalendárium c.,
  9. 2011 évi Váci Egyházmegye Kalendárium c.,
  10. számos gyermek-hittankönyv és jelenleg az óvodánk évkönyvét írja.

Köszönjük József atya és Isten áldását kérjük, további életedre.