ÓVODÁS TE DEUM (ballagás)

Kedves Szülők!   Elérkeztünk óvodánkban a harmadik ballagáshoz. Most indul a legtöbb gyermek az iskolába, sokan olyanok, akik három évet töltöttek el a Szent Erzsébet Katolikus Óvodában. Néhány család, nem lévén már óvodás korú gyermekük, szeretettel látott „külsős” lesz, illetve nagyon értékes tagja valamelyik helyi keresztény közösségnek. Köszönjük a ballagó gyermekek Szüleinek a sok segítséget, a kétkezi munkát az építkezéskor, a rengeteg Bővebben [...]

Év végi hírek

TANÉV VÉGI HÍREK   Kedves Szülők!   1. Köszönjük az idei együttműködésüket is, amellyel támogatták, segítették óvodánk sokak megelégedését kiváltó működését. Köszönjük Szerepi Imrénének, a fóti Gondviselés Óvoda vezetőjének, hogy az idei, átmeneti évben kiváló szakértelmével hozzájárult, hogy óvodánk küldetése jobban megvalósuljon, szakmai értéke tovább erősödjön. 2. A július 1-jétől munkaviszonyba lépő új – Bővebben [...]

Felvételi szempontok

Felvételi szempontok   1. Óvodánk szeptembertől működésének (küldetésének) negyedik évébe lép. Az első évben, 2011-ben 170 családdal kötöttünk szövetséget arról, hogy mi biztosítjuk az ingyenes óvodát és a keresztény nevelést, ők pedig támaszunkra lesznek, hogy az intézmény katolikus jellege mihamarabb kirajzolódjon és erőre kapjon. Hiszen ez a folyamat feltételezi és igényli az együttműködést. Meghoztuk azt a döntést is, hogy mintegy pozitív diszkriminációt Bővebben [...]

Felvételi tájékoztató

HÍREK ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ   1. ÓVODÁNK HARMADIK ÉVE. Harmadik évébe lépett a Szent Erzsébet Katolikus Óvoda. A tavaly iskolába ment gyermekeink mindegyikét beíratták a szülők az iskolai hittanra. Szívderítő élmény találkozni az iskolában egykori óvodásainkkal.  Idén is sok kisgyermek kezdi el a mi óvodánkból kilépve az iskolát. Mivel reméljük, hogy látótávolságban van már a dunakeszi katolikus iskola, keressük annak lehetőségét, hogy a két-három Bővebben [...]

Szeptemberi hírek

1. Elkezdődött óvodánkban a harmadik nevelési év. Örömmel láttuk, hogy az óvodakert gyepje alig károsodott a nagy nyári aszályban. Köszönet ezért elsősorban sok közösségi munkát vállaló szülőknek és az óvodai kollégáknak. Szeptember 7-én szombaton az óvodakerti eszközöket fejlesztették tovább az ismét nagy létszámban megjelent szülők. Köszönet mindenkinek! (Erről a szép közösségi összefogásról fotókat is közzéteszünk a honlapon.)   2. Bővebben [...]

Vezető váltás

Szabó József László plébános:   Változás a Szent Erzsébet Katolikus Óvoda vezetésében   A katolikus óvoda vagy iskola alapítását követő második év végén a Fenntartó általában képet szeretne kapni arról, hogy az intézmény működése minden szempontból rendben van-e. A Fenntartó nem vállal és nem finanszíroz olyan intézményt, mely nem a katolikus nevelés kibontakozásának az irányába halad. A mi óvodánk esetében az volt a meglátás, hogy kifogástalan Bővebben [...]

Év végi beszámoló

Szabó József László plébános atya: A Szent Erzsébet Katolikus Óvoda második nevelési évének befejezéséhez közeledünk 1. Az alábbi levelet kapták azok a kedves szülők, akiknek gyermekét sok szervezés és utánjárást követően fogadni tudjuk a 2013-14-es nevelési évben. Kedves Szülők! Lelkiismeretesen, nagy odaadással dolgoztunk azért, hogy a lehető legtöbb, hozzánk várakozó és a katolikus nevelést értékként tisztelő család kisgyermekét elhelyezhessünk Bővebben [...]

BÉRMÁLÁS

 Katolikus óvodánk és ezzel együtt egyházközségünk idei kiemelt eseménye óvodaalapítónk, fenntartónk,  Beer Miklós Főtisztelendő püspökatya látogatása. Megyéspüspökünk a közelmúltban két évfordulót is ünnepelt, a tíz éves püspöki szolgálatot és június elsején a hetvenedik születésnapját.  A kettős évfordulón ezúton is nagy szeretettel köszöntjük ! Június 21-kén, péntek este 6 órakor kezdődik a Szent Imre templomban a püspöki szentmise, Bővebben [...]

IMAKÖRI ÖSSZEJÖVETEL

 A következő, és a nyári szünet előtti befejező imaköri összejövetelünk a Szent Erzsébet Katolikus Óvodában június 13-án, csütörtökön este 7 órakor lesz. Jún. 6-án nyolc órakor a plébánián anyakör lesz.

Két újabb könyve jelent meg József atyának

 Szeretettel ajánljuk és lelkes örömmel tudatjuk, hogy lelki vezetőnk újabb két könyve jelent meg a közelmúltban. Az első, Boldogok akik hisznek címmel, Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó gondozásában. Ez a könyv a családi hittankönyv alcímet viseli, hiszen a helyes istenkép, az éltető hit a család legnagyobb lelki kincse. Ugyanakkor, talán éppúgy, mint az Egyház kezdetekor, ismét nélkülözhetetlenül nagy szükség van a tanúságtevő keresztény családokra. Bővebben [...]