Óvodai jelentkezés

2022/2023-as nevelési évre

Hivatalos hirdetményünket az alábbiakban olvashatják:

Óvodánk egyházi fenntartású katolikus óvoda. Mindebből következik, hogy felvételi eljárási rendünk különbözik az önkormányzati fenntartású intézményekétől.

Mivel nem vagyunk körzeti óvoda, így felvételi kötelezettségünk sincsen. A jelentkezések elbírálásánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

  1. Dunakeszi három katolikus plébániájához tartozó elkötelezett vallásos családoknak kánoni joga, hogy gyermekeik számára a katolikus nevelést kérjék, az ő jelentkezésük elsőbbséget élvez.
  2. Rajtuk kívül szeretettel fogadjuk más, történelmi egyházakhoz szorosan kötődő családok gyermekeit is.
  3. Óvodaköteles korba lépő gyermekek (2022. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket), akiknek családjaik megfelelnek az első két pontban foglaltakkal.
  4. Még nem óvodaköteles gyermekek, de 2023. február 28-ig betöltik a 3. életévüket, és családjaik megfelelnek az első két pontban foglaltakkal.
  5. Ha az adott évben az óvodai férőhelyek száma megengedi, lehetősége adódik az óvodai felvételre azon családok gyermekeinek, akik még nem köteleződtek el az Egyház mellett, de tiszteletben tartják nevelési elveit, azokkal egyetértenek és együttműködnek.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok letölthetőek lentebb, vagy személyesen átvehetőek az óvodában.

A dokumentumok leadása év közben folyamatos, de férőhelyhez kötött.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

Jelentkezési lap
A jelentkezési lap kötelező 1. sz. melléklete:

Az, aki a Dunakeszi Szent Imre vagy Szent Mihály plébániáról szeretne lelkipásztori ajánlást kérni, az alábbi dokumentumot kitöltve juttassa el a plébániára, még a személyes plébánosi elbeszélgetés előtt:

A plébánosi ajánlás kérés időpontjaira az alábbi linken lehet feliratkozni:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12hJzwTPCZlByRfkmn3RTVGM4ZMfJ5uywaczhfmCAHys/edit#gid=0

A jelentkezési lap 2. sz. melléklete:
A jelentkezési lap 3. sz. melléklete:

Egyházi intézmény lévén feladatunk közé tartozik az is, hogy a hozzánk kapcsolódó, még nem hívő, de nyitott családokat támogassuk, és utat mutassunk nekik a személyes Istenhit kibontakozásában. A családtámogató nyilatkozat lényege, hogy a jelentkező család, akik még nincsenek egyik plébániai közösséghez sem elköteleződve, vagy még keresők, találjanak maguk mellé egy olyan hívő és elkötelezett családot, akik segítenek nekik a lakóhely szerinti egyházközösségbe bekapcsolódni. Fontosnak tartjuk, hogy mindenki a saját lakóhelye szerinti közösség élő tagjává váljon. Az óvodai közösség is egy nagyon nagy megtartó erővel bír, de “csak” egy másodlagos közösség lesz, mely akkor tud igazán hatékonyan működni, ha kiegészíti a családok saját plébániai közösségét.

Tájékoztató az új családok részére:

Az óvoda bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú nyílt napot azoknak a szülőknek szervezzük, akik érdeklődnek óvodánk iránt. Ezen alkalman, az óvodavezető tart tájékoztatót, és mutatja be óvodánkat, majd vezeti körbe a szülőket. (erre az alkalomra kérjük gyermekeket ne hozzanak)
A tájékoztató főleg az új családok számára lesz sokatmondó, de örülünk, ha azok is részt vesznek rajta, akik már ismerik óvodánkat, hisz biztos számukra is fog tartogatni új információt ez az alkalom.

Időpont: 2022. március 17. (csütörtök) 16.30 (IDŐPONTVÁLTOZÁS!!!)

Helyszín: az óvoda tornaterme

A 2022/2023-as nevelési év jelentkezési lapjainak leadási határideje:

  • Testvérgyermekek esetében: 2022. március 11.
  • Új családok esetében: 2022. március 31.

Az óvodába jelentkezés év közben folyamatos, viszont a kialakított gyermekcsoportok korcsoportonkénti beosztása befolyásolhatja, hogy épp fel tudunk-e venni még gyermeket, van-e az adott korosztályú csoportban még férőhely, vagy sem.

A jelentkezési lapok leadása nem azonos a beiratkozással! Mivel szeretnénk személyesen is megismerni a családokat, ezért személyes beszélgetések fogják követni a jelentkezési lapok leadását, melyre a teljes családot várjuk nagy szeretettel. Ennek időpontjai, március során lesznek kiküldve a jelenkezők számára emailben.

Ezt követően kerül sor a hivatalos jelentkezésre (mely beiratkozási dátumként lesz meghirdetve). Ez a jelenetkezés fixálása, hivatalos rögzítése, melyre kérjük, az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal:

  • A gyermekre vonatkozó hivatalos okmányokat (születési anyakönyvi kivonat, személyi azonosító, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ-kártya, oltási kiskönyv,szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek esetében a szakértői vélemény másolatát )
  • A szülőkre vonatkozó hivatalos okmányokat (személyi azonosító, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, nem magyar állampolgárságú szülők/gyermek tartózkodási jogcímét igazoló dokumentumokat)

A felvételről szóló döntést az óvodavezető a “beiratkozást” vagyis jelentkezést követő 30. napig kell megküldje a szülők számára.

Pandur Anikó, óvodavezető