ÓVODÁS TE DEUM (ballagás)

Kedves Szülők!

 

Elérkeztünk óvodánkban a harmadik ballagáshoz. Most indul a legtöbb gyermek az iskolába, sokan olyanok, akik három évet töltöttek el a Szent Erzsébet Katolikus Óvodában. Néhány család, nem lévén már óvodás korú gyermekük, szeretettel látott „külsős” lesz, illetve nagyon értékes tagja valamelyik helyi keresztény közösségnek. Köszönjük a ballagó gyermekek Szüleinek a sok segítséget, a kétkezi munkát az építkezéskor, a rengeteg adományt az óvoda felszerelésekor, és főleg azt az együttműködést, amely nélkül nem válhattunk volna valóban krisztusi szellemiségű óvodává. Egy hete ünnepeltük Pünkösd napját. Az első pünkösd ünnepével, a Szentlélek különleges kiáradásával a mennyei Atya megszentelte a teremtett világot. A mi gyermekeink jövője ehhez a reményhez kötődik, és jelene ebből a gazdagságból táplálkozik. Az apostoli egyház ősi liturgikus köszöntését Szent Pál hagyta ránk: „Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.” Az Atya szeretete, amellyel tökéletesen megalkotta az üdvrendet, Jézus kegyelme, amely a megváltással árad ki ránk, és a Szentlélek, aki egyesít bennünket a testvéri szeretetben, és vonz a szentháromságos életközösségbe, ahol teljessé válik teremtményi létünk felemelő értéke és gazdagsága.

 

1. Június 15-én, délután 4 órakor az idei utolsó ovis szentmisénk évzáró Te Deum lesz, és ünnepélyesen, az Egyház áldásával elballagnak végzős óvodásaink. Az óvodának erre a szép ünnepére felekezeti hovatartozás nélkül szeretettel várunk mindenkit. Lehetőleg ünneplőbe öltözötten jöjjenek a gyermekek. (Már nem lesz nagy kánikula.) A szentmise legvégén a helyi plébánosok a ballagó katolikus gyermekeket, a református lelkész úr pedig a ballagó református gyermekeket egyenként megáldja. Emléklapot kapnak a végzősök, és közös képet készítünk róluk. Addig nem zárjuk le az óvodánk évkönyvének szerkesztését, amíg ez a kép el nem készül. Eddigi szokásunktól eltérően az ovis szentmisén lesz perselyezés (adománygyűjtés). Általában egy-egy felnőtt 100-200 Ft-ot szokott ilyenkor elhelyezni az adománygyűjtő kosárba. Az is szokás, hogy a kisgyermekek az ilyen adománygyűjtős szentmisén maguk is beledobnak 10-20 Ft-ot a kollektába. Természetesen mindez fakultatív, nincs elvárás szintjén. A perselyadományok általában az adott templom és a hitélet fenntartására, valamint karitatív célokra fordítódnak.

2. A végzősök közül sokkal tartjuk a kapcsolatot az iskolákban, hiszen a Széchenyi és a Fazekas Általános Iskolában a mi plébániánkról szervezzük a hit- és erkölcstani foglalkozásokat. Ám azok a gyermek és szülői közösségek is együtt maradhatnak, akik más iskolákba mentek, ha bekapcsolódnak a Szent Imre plébánia cserkészcsapatának életébe. A cserkészetről részletes tájékoztató lesz az óvodánk hamarosan megjelenő első évkönyvében. De email útján is lehet érdeklődni: alagipap@freemail.hu. Az első évfolyamos iskolások már elkezdhetik ezt a népszerű és rendkívül hasznos közösségi formát. A száz éve Angliából indult cserkészet a gyermekeknek és a fiataloknak olyan kortárs közösséget biztosít, ahol az együttműködést, az egyre nagyobb önállóságot, az életrevalóságot, a természetszeretetet, egymás segítését tanulják meg, és az önállósággal járó felelős gondolkodást. A cserkészet elhozza a számítógéptől a gyermekeket, kiviszi a szabadba, közösségben tartja őket, szorgalmazza az egészséges vallásosságot (kinek-kinek saját felekezete szerint), és az egészséges életvitel kultuszát alakítja ki. Remek jellemnevelő program. Nem válhat tömegmozgalommá. Inkább elit csapat formálódik. Nem abban az értelemben, mintha elhatárolódna a többségtől, hanem éppen ellenkezőleg, jobban felvérteződik a cserkész a teremtés és a felebarát szolgálatára. Ez az elit valamiképpen elkezdődött az óvodánkban.

3. Hálásak vagyunk Szerepi Imrénének, hogy az idei, átmeneti időszakban lelkiismeretesen, nagy szakértelemmel vezette óvodánkat. A Te Deumon megköszönjük munkáját. A Jóisten áldását kérjük további hivatására a fóti Gondviselés Óvoda élén.

4. Ha Isten kegyelme segít bennünket, akkor 2016. szeptemberére lesz katolikus iskola a városban. S talán mindjárt az első három évfolyammal tudunk indulni. (Egy-egy harmadik és második osztállyal, valamint két első osztállyal.) Tekintettel arra, hogy nagyon jó a szellemi kapacitása a városnak, az amúgy is magas szintű egyházi oktatási-nevelési program segítségével kiemelkedően jó iskolát hozhatunk létre. Lesznek ősszel fórumok az óvodában és azon kívül is, hogy mire készülhetnek a szülők.

5. Június 19-én, 16 órakor kezdődik az új szülők számára az első, tájékoztató szülői értekezlet. Ezt a szülői értekezletet már az óvoda új vezetője, Csák Katalin koordinálja. Isten hozta Őt! A szülői értekezlet második felében, a csoportszobákban az óvodapedagógusokkal lehet ismerkedni.

 

Szeretetben gazdag családi életet, boldog, szép nyarat Mindenkinek!

Szabó József László plébános atya