Óvodai jelentkezés

2024/2025-ös nevelési évre

Óvodánk egyházi fenntartású katolikus óvoda. Mindebből következik, hogy felvételi eljárási rendünk különbözik az önkormányzati fenntartású intézményekétől.

Mivel nem vagyunk körzeti óvoda, így felvételi kötelezettségünk sincsen. A jelentkezések elbírálásánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

  1. Dunakeszi három katolikus plébániájához tartozó elkötelezett vallásos családoknak kánoni joga, hogy gyermekeik számára a katolikus nevelést kérjék, az ő jelentkezésük elsőbbséget élvez.
  2. Rajtuk kívül szeretettel fogadjuk más, történelmi egyházakhoz szorosan kötődő családok gyermekeit is.
  3. Óvodaköteles korba lépő gyermekek (2024. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket), akiknek családjaik megfelelnek az első két pontban foglaltakkal.
  4. Még nem óvodaköteles gyermekek, de 2024. december 31-ig betöltik a 3. életévüket, és családjaik megfelelnek az első két pontban foglaltakkal.
  5. Ha az adott évben az óvodai férőhelyek száma megengedi, lehetősége adódik az óvodai felvételre azon családok gyermekeinek, akik még nem köteleződtek el az Egyház mellett, de tiszteletben tartják nevelési elveit, azokkal egyetértenek és együttműködnek.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok letölthetőek lentebb.

Az óvodába jelentkezés év közben folyamatos, viszont a kialakított gyermekcsoportok korcsoportonkénti beosztása befolyásolhatja, hogy épp fel tudunk-e venni még gyermeket, van-e az adott korosztályú csoportban még férőhely, vagy sem.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

Jelentkezési lap

A jelentkezési lap emailen is elküldhető a szenterzsebetovidk@gmail.com címre. (A lelkipásztori ajánlást lezárt, pecséttel hitelesített borítékban kérjük beérkeztetni. Óvoda postaládájába is bedobható, vagy titkárságon leadható.)

A jelentkezési lap kötelező melléklete:
  • Fotó gyermekről -igazolvány kép jellegű. (digitálisan, és előhívott formában is leadható)
  • Lelkipásztori ajánlás. (csak személyesen, vagy postán lezárt borítékban)

Az, aki a Dunakeszi Szent Imre vagy Szent Mihály plébánia területén lakik (vagy ide jár templomba) és szeretne lelkipásztori ajánlást kérni, az alábbi dokumentumot töltse ki, még a személyes plébánosi
elbeszélgetés előtt:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefmrwBxqy95qcNicCyCoGyfFs8T14eTu6pMYtZdfwadkSw5A/viewform

A plébánosi ajánlás kérés időpontjaira Laci atyához (és Pali atyához), az alábbi linken lehet feliratkozni. A szabad időpontok bővítve lesznek szükség esetén.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dJUg2qMgNbN2C49cX86l52uGbLhtnXj6/edit#gid=1093773614

Aki nem a Szent Imre, vagy Szent Mihály plébániáról szeretne lelkipásztori ajánlót hozni, annak az alábbi dokumentumot kell letölteni, és elvinni az illetékes lelkipásztorhoz. Kérjük, hogy az ajánlót lezárt, pecséttel hitelesített borítékba juttassák el hozzánk személyesen (postaládába bedobható, vagy titkárságon leadható)

Nyílt nap az új családok részére:

Az óvoda bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú nyílt napot azoknak a szülőknek szervezzük, akik érdeklődnek óvodánk iránt.

Ezen a napon lehetőség van betekinteni a csoportok életébe, majd ezt követően az óvodavezető tart tájékoztatót. A tájékoztatóra kérjük gyermekeket ne hozzanak.
A tájékoztató főleg az új családok számára lesz sokatmondó, de örülünk, ha azok is részt vesznek rajta, akik már ismerik óvodánkat, hisz biztos számukra is fog tartogatni új információt ez az alkalom.

Időpont: 2024. február 21.

9.00-tól nyílt nap

10.00-tól tájékoztató

A tájékoztató helyszíne: az óvoda tornaterme

A 2024/2025-ös nevelési év jelentkezési lapjainak leadási határideje:

A jelentkezési lapokat 2024. február 1-től fogadjuk. Akinek minden szükséges dokumentuma beérkezett, keresni is fogjuk személyes elbeszélgetés egyeztetése céljából. Kérjük minél előbb juttassák el hozzánk a szükséges dokumentumokat, hogy időben el tudjuk kezdeni a személyes beszélgetéseket.

A jelentkezési lapok leadása nem azonos a beiratkozással! Mivel szeretnénk személyesen is megismerni a családokat, ezért személyes beszélgetések fogják követni a jelentkezési lapok leadását, melyre mindkét szülőt, és a felvételre váró gyermeket várjuk nagy szeretettel.

Ezt követően kerül sor a hivatalos jelentkezésre (BEIRATKOZÁS: április 22-23). Ez a jelenetkezés fixálása, hivatalos rögzítése. Csak annak áll módunkban kiállítani felvételi, vagy elutasító határozatot, aki a beiratkozásra eljön, és rögzítjük ezen a két napon a hivatalos jelentkezését.

Kérjük, az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal:

  • A gyermekre vonatkozó hivatalos okmányokat (születési anyakönyvi kivonat, személyi azonosító, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ-kártya, oltási kiskönyv,szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek esetében a szakértői vélemény másolatát )
  • A szülőkre vonatkozó hivatalos okmányokat (személyi azonosító, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, nem magyar állampolgárságú szülők/gyermek tartózkodási jogcímét igazoló dokumentumokat)
  • Beiratkozási lap (ez a helyszínen is kitölthető, de az előre kitöltés nagyban meggyorsítja az eljárást)

Beiratkozási lap:

A felvételről szóló döntést az óvodavezető a „beiratkozást” vagyis jelentkezést követő 30. napig kell megküldje a szülők számára.

Pandur Anikó, óvodavezető