Óvodai jelentkezés

2023/2024-as nevelési évre

Óvodánk egyházi fenntartású katolikus óvoda. Mindebből következik, hogy felvételi eljárási rendünk különbözik az önkormányzati fenntartású intézményekétől.

Mivel nem vagyunk körzeti óvoda, így felvételi kötelezettségünk sincsen. A jelentkezések elbírálásánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

  1. Dunakeszi három katolikus plébániájához tartozó elkötelezett vallásos családoknak kánoni joga, hogy gyermekeik számára a katolikus nevelést kérjék, az ő jelentkezésük elsőbbséget élvez.
  2. Rajtuk kívül szeretettel fogadjuk más, történelmi egyházakhoz szorosan kötődő családok gyermekeit is.
  3. Óvodaköteles korba lépő gyermekek (2023. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket), akiknek családjaik megfelelnek az első két pontban foglaltakkal.
  4. Még nem óvodaköteles gyermekek, de 2023. december 31-ig betöltik a 3. életévüket, és családjaik megfelelnek az első két pontban foglaltakkal.
  5. Ha az adott évben az óvodai férőhelyek száma megengedi, lehetősége adódik az óvodai felvételre azon családok gyermekeinek, akik még nem köteleződtek el az Egyház mellett, de tiszteletben tartják nevelési elveit, azokkal egyetértenek és együttműködnek.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok letölthetőek lentebb.

Az óvodába jelentkezés év közben folyamatos, viszont a kialakított gyermekcsoportok korcsoportonkénti beosztása befolyásolhatja, hogy épp fel tudunk-e venni még gyermeket, van-e az adott korosztályú csoportban még férőhely, vagy sem.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

Jelentkezési lap

A jelentkezési lap emailen is elküldhető a szenterzsebetovidk@gmail.com címre. (A lelkipásztori ajánlást lezárt, pecséttel hitelesített borítékban kérjük beérkeztetni. Óvoda postaládájába is bedobható, vagy titkárságon leadható.)

A jelentkezési lap kötelező melléklete:

Lelkipásztori ajánlás.

Az, aki a Dunakeszi Szent Imre vagy Szent Mihály plébániáról szeretne lelkipásztori ajánlást kérni, az alábbi dokumentumot töltse ki, még a személyes plébánosi elbeszélgetés előtt:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefmrwBxqy95qcNicCyCoGyfFs8T14eTu6pMYtZdfwadkSw5A/viewform

A plébánosi ajánlás kérés időpontjaira Laci atyához, az alábbi linken lehet feliratkozni. A szabad időpontok bővítve lesznek szükség esetén.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15cpm-hLH8ptd9gcK3CIo4aCwEtl5d_SAPRX7qHot3IA/edit#gid=0

Aki nem a Szent Imre, vagy Szent Mihály plébániáról szeretne lelkipásztori ajánlót hozni, annak az alábbi dokumentumot kell letölteni, és elvinni az illetékes lelkipásztorhoz. Kérjük, hogy az ajánlót lezárt, pecséttel hitelesített borítékba juttassák el hozzánk személyesen. (postaládába bedobható, vagy titkárságon leadható)

Tájékoztató az új családok részére:

Az óvoda bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú nyílt napot azoknak a szülőknek szervezzük, akik érdeklődnek óvodánk iránt. Ezen alkalman, az óvodavezető tart tájékoztatót, és mutatja be óvodánkat, majd vezeti körbe a szülőket. (erre az alkalomra kérjük gyermekeket ne hozzanak)
A tájékoztató főleg az új családok számára lesz sokatmondó, de örülünk, ha azok is részt vesznek rajta, akik már ismerik óvodánkat, hisz biztos számukra is fog tartogatni új információt ez az alkalom.

Időpont: 2023. március 14. (kedd) 17.00

Helyszín: az óvoda emeleti aulája

Óvodanyitogató (játszós délután)

Március 29-én 15.30-16.30 szeretettel várunk minden kisgyermeket egy ismerkedős játszós órára az óvodánkba.

A 2023/2024-es nevelési év jelentkezési lapjainak leadási határideje:

Kérjük a jelentkezési lapokat minél előbb, de legkésőbb 2023. március 31.-ig juttassák el hozzánk, hogy időben el tudjuk kezdeni a személyes beszélgetéseket.

A jelentkezési lapok leadása nem azonos a beiratkozással! Mivel szeretnénk személyesen is megismerni a családokat, ezért személyes beszélgetések fogják követni a jelentkezési lapok leadását, melyre mindkét szülőt, és a felvételre váró gyermeket várjuk nagy szeretettel. Ennek időpontjai márciustól lesznek elérhetőek.

Ezt követően kerül sor a hivatalos jelentkezésre (BEIRATKOZÁS: április 20-21). Ez a jelenetkezés fixálása, hivatalos rögzítése. Csak annak áll módunkban kiállítani felvételi, vagy elutasító határozatot, aki a beiratkozásra eljön, és rögzítjük ezen a két napon a hivatalos jelentkezését.

Kérjük, az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal:

  • A gyermekre vonatkozó hivatalos okmányokat (születési anyakönyvi kivonat, személyi azonosító, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ-kártya, oltási kiskönyv,szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek esetében a szakértői vélemény másolatát )
  • A szülőkre vonatkozó hivatalos okmányokat (személyi azonosító, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, nem magyar állampolgárságú szülők/gyermek tartózkodási jogcímét igazoló dokumentumokat)

A felvételről szóló döntést az óvodavezető a „beiratkozást” vagyis jelentkezést követő 30. napig kell megküldje a szülők számára.

Pandur Anikó, óvodavezető