2016/2017. felvételi eljárásrendje

együtt játszunk!
együtt játszunk!

 

Óvodánk egyházi fenntartású katolikus óvoda. Mindebből következik, hogy felvételi eljárási rendünk különbözik az önkormányzati fenntartású intézményekétől.

A Dunakeszire jellemző óvodai helyhiány miatti túljelentkezés nálunk is jellemző. Mivel nem vagyunk körzeti óvoda, így felvételi kötelezettségünk sincsen. A jelentkezések elbírálásánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

 

 1. Dunakeszi három katolikus plébániájához tartozó elkötelezett vallásos családoknak kánoni joga, hogy gyermekeik számára a katolikus nevelést kérjék, az ő jelentkezésük elsőbbséget élvez.
 1. Rajtuk kívül szeretettel fogadjuk más, történelmi egyházakhoz szorosan kötődő családok gyermekeit is.
 1. Óvodaköteles korba lépő gyermekek (2016. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket), akiknek családjaik megfelelnek az első két pontban foglaltakkal.
 1. Még nem óvodaköteles gyermekek, de 2017. február 28-ig betöltik a 3. életévüket, és családjaik megfelelnek az első két pontban foglaltakkal.
 1. Ha az adott évben az óvodai férőhelyek száma megengedi, lehetősége adódik az óvodai felvételre azon családok gyermekeinek, akik még nem köteleződtek el az Egyház mellett, de tiszteletben tartják nevelési elveit, azokkal egyetértenek és együttműködnek.

Minden esetben szükséges egyházi (plébánosi/lelkészi) ajánlás, melyet a jelentkezési lappal együtt kérünk leadni legkésőbb 2016. április 4. hétfőn 16 óráig.

Azok a  családok, melyek területileg a Szent Imre Egyházközséghez tartoznak, Kecskés Attila plébános atya az alábbi időpontokban tervezi a személyes találkozást, az egyházi ajánlás megírását, melyek helyszíne a Szent Erzsébet Katolikus Óvoda.

 2016. március 17-én csütörtökön 10 – 12 óra között,

2016. március 31-én csütörtökön reggel 8 – 10h és délután 15 – 17 óra között.

ITT lehet időpontokat választani!

20150801_attila atya elso vasarnapi mise_038_resized

 2016. április 4-én, hétfőn óvodánk NYITOGATÓ napot szervez, melyre szeretettel várjuk az érdeklődő családokat leendő óvodás korú gyermekeikkel.

  A Nyitogató Nap programja:

 • 8.30 -9.50: Bekapcsolódás csoportjaink délelőtti játékába, szabadon mind a hat csoportban.
 • 10.00 -10.15: Az érkezéskor választott csoportba való visszatérés. Közös Csendes Perc
 • 10.30 -11.00: Óvodánk bemutatkozik – Óvodavezető és lelki vezető, pár leendő óvodapedagógus részvételével közös beszélgetés a tornateremben.
 • 10.30 -11.30: Játék az udvaron, hazaindulás

nagyok kirandulasa 2015_239_resized

Óvodánk 2016. április 4 – 7  között (hétfőtől csütörtökig)

jelentkezési napokat szervez

délután 15-17.30 óráig

Jelentkezési lap itt letölthető : 2016_jelentkezesi lap

vagy személyesen átvehető az óvodában.

A jelentkezési napokon szeretnénk személyesen is megismerni a családokat, részletes tájékoztatást adni az óvodánkkal való együttműködés módjáról.

 A jelentkezésre feltétlenül hozzák magukkal:

 •  A gyermeket 
 •  A gyermekre vonatkozó hivatalos okmányokat (keresztelési emléklap másolata, vagy keresztlevél, születési anyakönyvi kivonat, lakcímbejelentő kártya, TAJ-kártya, oltási kiskönyv)
 •  Kérjük, hogy édesapa és édesanya együtt vegyen részt a beszélgetésen!

Részletes információért hívhatják óvodánk központi telefonszámát az óvoda hivatali ideje alatt, 8 – 16 óra között ( 06/27 344 070) , vagy emailen közvetlenül az intézményvezetőt: szenterzsebetovidk@gmail.com

Telefonon vagy személyesen lehet időpontot egyeztetni a jelentkezési napokra, minden nap a Titkárságon, illetve ITT LÉTREHOZOTT TÁBLÁZATBAN.

2016. március 7.

szeretettel és imával:

Kecskés Attila plébános, óvodánk lelki vezetője

Csák Katalin, intézményvezető