Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

ped_SzentErzs_Plakat_2019

 

2020. januárjától óvodapedagógus

munkakörre  pályázati kiírást hirdet

a Szent Erzsébet Katolikus Óvoda

.

 

 

Pályázati feltételek:

 • Katolikus keresztény pedagógusi elhivatottság (vallását gyakorló).
 • Képesítésnek megfelelő iskolai végzettség (abszolutóriummal rendelkező is).
 • Akinek fontos, hogy egy összetartó, támogató, családias környezetben, igazi KÖZÖSSÉGBEN dolgozhasson.
 • Aki az is fontos, hogy Krisztust követőként hitét boldogan megélhesse munkahelyi környezetben is.
 • Büntetlen előélet, (90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

Foglalkoztatás jellege:

 • Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó
 • főfoglalkozású

A munkavégzés helye:

 • 2120 Dunakeszi, Szent László u. 4. (Óvoda)

Feladatok:

 • a Pedagógiai Program és az Éves Munkatervben rögzítettek szerint a munka végzése, az óvoda belső szabályainak betartása
 • A rábízott gyermekek egyéni és közösségi nevelése, fejlődésük sokoldalú elősegítése, tevékenységük életkoruknak megfelelő irányítása a katolikus lelkiség szerint.

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • egyházi ajánlás

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton a Szent Erzsébet Katolikus Óvoda (2120 Dunakeszi, Szent László u. 4.) címre történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni az óvodapedagógus munkakör megnevezését.
 • személyes leadás, az óvodában 8 – 16 óra között Gazdasági Irodában.
 • elektronikus úton Kardos-Csák Katalin intézményvezető részére a szenterzsebetovidk@gmail.com e-mail címen keresztül.

A foglalkoztatás  kezdete: egyeztetés szerint.