ŐSZI ESEMÉNYEK – 2011. október 4.

Megtörtént a második ovis szentmise. Már tapasztaltabbak, ügyesebbek voltunk, láttuk az első ovis szentmise kapcsán, hogy mire kell különösképpen odafigyelnünk. Mindig kell ifjúsági zenekar. Emelkedettebbé, ünnepélyesebbé teszi a liturgiát. Emellett a kicsik szeretik nézni a hangszeren játszó fiatalokat. Kellőképpen inspirálja is őket. Sok házaspár meghozta azt az áldozatot, hogy egyikük a nagyon kicsivel otthon maradt. Ez is segítette a templomi légkör biztosítását, kisebb volt a „háttérzaj”.

Amire még figyelnünk kell: 1. Egyre lelkesebben szóljanak a gyermekek énekei. 2. A szentmise állandó válaszai, amelyek a gyermek szívéhez és értelméhez lettek igazítva, ugyancsak lelkesen szóljanak. 3. A bábozás mellett más, interaktivitást segítő pedagógiai módszert is alkalmazhatunk.

1. Október 1-jén, szombaton tizenhárom szülő végzett ismét hasznos, látványos munkát az óvodakertben. A fiatalasszonyok befejezték a kerítés festését, a fiatalemberek pedig egy újabb parkszakaszt hoztak létre, így még kevesebb lesz a por az udvaron. Október végén még lesz egy nekibuzdulás, akkor nagyobb konténeres fákat ültünk el, hogy mihamarabb legyenek árnyékos részek az udvaron. Jövő nyáron még valószínűleg a templomkert keleti sarkában, a nagy fák alatt addigra kialakított játszótéren végezhetnek hasznos tevékenységet és hűsölhetnek a gyermekek.

2. Köztudott, hogy jövőre kis létszámú lesz a kimenő évfolyam, ezért kevés gyermeket tudunk felvenni. Ez már most sok aggodalmat okoz. Azt mindenféleképpen számításba kell venni, hogy a katolikus óvodához szinte kánoni – egyházi törvénykönyvben rögzített – joguk van azoknak, akik elkötelezettek a katolikus nevelés iránt, azt kifejezetten és együttműködően kérik az Egyháztól, és tevékeny, élő tagjai valamelyik történelmi egyházi közösségnek. Teljesen függetlenül attól, hogy kik kértek eddig előregisztrációt a következő évre, tavasszal a fenti elvek érvényesítése céljából pontosan olyan felvételi elbeszélgetés lesz, mint amilyen idén volt. Amennyiben azzal szembesülünk, hogy több a katolikus nevelés mellett mélyen elkötelezett, hitvalló keresztény család, mint amennyit pillanatnyilag fogadni tudunk, akkor a püspöknek, illetve az őt helyi szinten képviselő plébánosnak mindent meg kell tennie, hogy a katolikus közösség joga ne sérüljön. De ez a kötelezettségünk csak az Egyházzal megfelelően együttműködő családok vonatkozásában áll fenn. A jövő év tavaszán már az is látszik, hogy kik utasították el az együttműködést, például egyetlen szülői fórumra, egyetlen ovis misére sem jöttek el.

Le kell újból szögezni a következőket. A katolikus óvoda létének jogalapját az adja, hogy a Katolikus Egyház saját hívei vonatkozásában – hogy a vallásszabadság joga teljesen érvényesüljön – átvállalhat közoktatási és köznevelési feladatokat a vallás- és „értéksemleges” intézményeket működtető önkormányzattól, illetve az államtól. A kritériumok között szerepel, hogy a hívek ténylegesen kérjék ezt a szolgálatot az Egyháztól. Ebben az esetben, mivel az Egyház saját hívei vonatkozásában súlyos terheket vesz le az állam válláról, az állam az osztó igazságosság elve alapján támogatni köteles az Egyház közszolgálati feladatvégzését. A keresztények ugyanis adójukban folyamatosan befizetik a közoktatáshoz, közegészségügyhöz, stb. való jogot. A befizetett adó ezen része azt illeti meg, aki a szolgáltatást ténylegesen végzi. Amennyiben a keresztényeknek kellene fenntartaniuk óvodáikat és iskoláikat, akkor az állam tőlük lényegesen kevesebb adót szedhetne csak be. Ezt mindenki érti, aki rendelkezik jogérzékkel, és nem az ötvenes-hatvanas években megfélemlített keresztény gyanánt él. A vallásszabadságnak ez a normája többé-kevésbé maradéktalanul érvényesül a demokratikus elveket valló civilizált világban. Sok országban elképzelhetetlen, hogy valaki katolikus közoktatási intézményt vegyen igénybe, ha nem kötődik a Katolikus Egyházhoz hitvallás, a közösségi normák és szentségi szinten, illetve az ökumenikus jóakarat szintjén.

Dunakeszin az Önkormányzat az óvoda építésének egyharmados támogatásával nem jogot vásárolt meg az Egyháztól „önkormányzati csoportok” létrehozására, hanem azt ismerte el, hogy az Egyház rendkívüli terhet vesz le a válláról azzal, hogy a városban óvodát alapít, épít és működtet. Csupán gazdasági számítgatást végezve azt látjuk, hogy az Önkormányzat három év alatt összesen 80 milliós invesztálással hatcsoportos, minden igényt kielégítő óvodát kapott és tudott biztosítani a város azon polgárainak, akik a nevelésben a keresztény elvek jelenlétét is igénylik. S ez a 80 millió 5-6 év alatt visszatérül, hiszen a katolikus óvoda vonatkozásában a fenntartás költségei már nem az önkormányzatot terhelik. Így többet tud juttatni a saját fenntartású óvodák támogatására. (Az Önkormányzat a katolikus óvoda építéséhez nyújtandó utolsó 25 milliós támogatást olyan támogatási szerződéssel hagyta jóvá, amely megtiltja a Katolikus Egyháznak, hogy a továbbiakban bárminemű működtetési és fenntartási támogatást igényeljen… Non comment.)

3. A héten a következő levélkét kapták kézbe a szülők:

Kedves Szülők!

Mivel két ötvasárnapos hónap követte egymást, a szülői fórumok és az ovis misék időpontja külön számítást igényel. Az októberi első szülői fórum 13-án lesz, 17 órai kezdettel. A második pedig október 27-én, ugyancsak 17 órai kezdettel. A két ovis szentmise időpontja: október 16. és október 30.

A szülői fórumon a jövő évi felvételi lehetőségeket járjuk körbe, és megismerkedünk a sokat hallott „közösség az Egyházzal” fogalommal, annak különböző szintjeivel, az elégtelen, a még elégséges, és a nagyon remek szinttel. Remélhetőleg megtanulunk egy szép kánont, amelyet az ovis szentmiséken és az óvodai ünnepségeken a szülők énekelhetnek. Szeretnénk több időt hagyni a kérdésekre. Láttuk az előző fórumokon, hogy az alacsony székek gondot okoznak a kisgyermeket váró anyukáknak, így nekik felnőtt széket biztosítunk.

Dászkál Istvánné Marika óvodavezető és Szabó József László plébános atya

4. Október 5.-étől ismét van babamama klub a plébánián. Az előző évekhez hasonlóan minden kedden 10-12 között találkozhatnak az anyukák, kismamák. A gyerekek számára játszókert és benti foglalkozás esetén játszósarok van. A klubot továbbra is Kékesiné Márti védőnő és Kecskemétiné Hetti vezeti.