Felvételi tájékoztató

HÍREK ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. ÓVODÁNK HARMADIK ÉVE. Harmadik évébe lépett a Szent Erzsébet Katolikus Óvoda. A tavaly iskolába ment gyermekeink mindegyikét beíratták a szülők az iskolai hittanra. Szívderítő élmény találkozni az iskolában egykori óvodásainkkal.  Idén is sok kisgyermek kezdi el a mi óvodánkból kilépve az iskolát. Mivel reméljük, hogy látótávolságban van már a dunakeszi katolikus iskola, keressük annak lehetőségét, hogy a két-három év múlva induló iskolánk lehetőség legyen azoknak is, akik korábban hagyták el óvodánkat. Például egy adott iskolán belül egyazon osztályba iratkoznak azok, akik fontolgatják, hogy mihelyst elindul a katolikus iskola, átiratkoznak oda.

Tavasszal megjelenik óvodánk első évkönyve. Megörökítjük az óvoda építésének történetét, az első három év több szempontú fejlődési görbéjét, és a katolikus iskolával kapcsolatos terveket.

 

2. KARÁCSONY UTÁNI ESEMÉNYEK.  Idén is volt házszentelés az óvodánkban, mégpedig Vízkereszt napján, január 6-án. Január 18-án, szombaton délután 4 órakor Józsa Judit kerámiaszobrász óvodánk számára készített, Árpád-házi Szent Erzsébetet ábrázoló alkotását helyeztük el és avattuk fel, a művész jelenlétében. Óvodásaink is közreműködtek a szép ünnepségen. Február 6-án, 17 órakor rendkívüli Szülői Fórum volt a beiskolázási lehetőségekről. Kérésünkre több körzeti és egyházi iskola képviseltette magát. Januárban 12-én és 26-án voltak ovis misék (háromkirályok), februárban 9-én és 23-án (Kánai menyegző), márciusban pedig 9-én és 23-án lesznek ovis szentmisék.

 

3. KERESZTSÉG – SZENTMISE. Újszülött gyermekeinket minél hamarabb kereszteljük meg. Mert a keresztség még az életadás folyamatában van. A keresztséggel a szülők végigviszik, és nem megrekesztik az életadást. A biológiai élet mellett bontakozni kezd a természetfeletti (örök) élet is. Ne várjuk meg a kereszteléssel az egyéves kort, ne tekintsük a keresztelést valamihez hozzácsapott, járulékos eseménynek. (Például: Majd keresztelünk, ha találunk megfelelő keresztszülőt. Majd keresztelünk, ha lesz valami különleges esemény a családban. A keresztelésnél nem fogunk különlegesebbet találni.) Isten nemcsak azt a képességet adta a szülőknek, hogy a biológiai életet reprodukálják, hanem azt is, hogy gyermeküket a természetfeletti létbe beleojtsák. Ezzel ne késlekedjünk. A keresztséggel az Isten gyermekei, az Egyház tagjai és a mennyország örökösei leszünk. A szentmise fenntartja bennünk az istengyermeki lét örömét, és megszentel minket. Minden szentmisével rendkívüli kegyelem áramlik be a család életébe, erősíti jövőjét, igaz irányulását. Valljuk, hogy az egész hetünk legfontosabb órája az, amikor a család bekapcsolódik a hívő közösség közös istentiszteletébe, és hálát adva a megváltottságáért, megszentelődik. Nem fogunk ennél értékesebb, számunkra több értéket rejtő órát találni.

 

4. GYERMEKEK FELVÉTELE A KÖVETKEZŐ NEVELÉSI ÉVRE. Minden új nevelési év kezdete kicsit olyan az óvodánkban, mint egy családban az új gyermek érkezése. Szeretettel vesszük körül az új kisgyermekeket, és bizakodással tekintünk az új családokkal való hatékony együttműködés kezdetére. A dunakeszi Szent Erzsébet Katolikus Óvodában, a következő nevelési évre, a gyermekeik részére felvételt nyerni szándékozó szülőkkel március 3-a és 7-e között lesznek a felvételi beszélgetések. Hétfőn, szerdán és pénteken 8 órától 12 óráig, kedden és csütörtökön 13 órától 17 óráig. Lehetőleg mindkét szülő vegyen részt a beszélgetésen. A szükséges okmányok mellett, ha van, hozzuk a keresztelési emléklapot vagy másolatát. Előnyt jelent a lakóhely szerint illetékes plébános ajánlása. Számítani kell rá, hogy igen nagy a túljelentkezés. Akik már előzetesen regisztráltattak, levélben kapnak értesítést a felvételi beszélgetés időpontjáról. További érdeklődés a 27/344-070-es telefonszámon, vagy az óvoda honlapján.

 

5. MILYEN SZEMPONTOKAT VESZÜNK FIGYELMBE A FELVÉTELNÉL?

a.- Miért jó az nekünk (mármint a katolikus óvodának), ha az adott családdal kapcsolatba kerülünk? Erősödni fog óvodánk katolikus jellege, vagy gyöngülni fogunk e kapcsolat által? Hogyan közelít hozzánk az adott család? Csak használni akarja az óvodát vagy éltetni is? Csak elvárásai vannak, vagy bennünket gazdagító értékel is? (Tisztelet az Egyház entitása iránt, nyitottság, együttműködési készség, vagy csak egyéni érdek szerinti elvárások?) Nem egy esetben, az egymást követő testvérek miatt három-négy-öt-hat évig is egymásra leszünk utalva. Nem mindegy, hogy az életünk e jelentős időtartama miképpen telik. Egyazon, felülmúlhatatlan értékre, a gyermek lelkének épségére, gazdagítására irányulunk mindketten, a család és az óvoda is. A katolikus óvoda és iskola nem csupán újratermeli a beteg társadalmat (vagy asszisztál mélyebbre süllyedéséhez), hanem mindent megtesz, hogy jelentős mértékben segítse gyógyulását. Ehhez partnernek gondolja a szülőket, hiszen gyermekeik lelki jóléte és családi életük remélt minősége révén a leginkább érintettek ebben a kérdésben.

b. Ha valaki mély, belső ellenállást érez az Egyház iránt, vagy teljes közönyt az Isten iránt, akkor ezt mondja ki nyíltan, és azt is fogalmazza meg, hogy ezzel együtt miért akar közösségre lépni éppen velünk. Az őszinte beszéd olykor érdekes tisztázásokhoz vezet. Mi csupán csak egyéni elvárások szerinti szolgáltatást nem tudunk, és nem akarunk adni. Ezt világosan ki kell mondani. Tudjuk, hogy a fiatal szülők olykor erejükön felül teljesítenek, ezért nem további terheket akarunk a vállukra tenni, hanem abban kívánunk segíteni, hogy miképpen növekedhet és stabilizálódhat az erő legfőbb forrása, a lélek.

 

6. MI AZ, AMIT NYÚJTANI TUDUNK? Adjuk az Egyház rendkívül gazdag és igaz, mindent a teljes összefüggésbe helyező látásmódját az emberről. (Az Egyháznak nincsen szüksége arra, hogy feltalálja a spanyolviaszt. Nem megy bele abba a labirintusba, hogy a mindig és mindenütt értett és tapasztalatilag visszaigazolt dolgokat homályos, bonyolult kevésbé hatékony, de hangzatos reklámokra lecserélje.) Isten szeretetéből táplálkozó életlátásunk a boldogság nélkülözhetetlen fundamentumát adja. Hisszük, valljuk és tapasztaljuk, hogy boldog a teljesen létbehelyezett (tudatosan megkeresztelt), helyes ön-értéktudatú (az istengyermeki lét örömét és felelősségét élő), és a felebaráti szeretetben egyre inkább kiteljesedő ember (akinek jó hely ez a világ).  Adjuk azt az óvodai programot, amelyben boldog a gyermek és szárnyal a lelke. Adunk néhány szakmailag egészen kiváló óvónőt. Adunk sok mosolyt, adjuk a felelősségteljes törődést, a szeretetteljes légkört. Szeretnénk adni még több olyan óvónőt, akik a keresztény lelki nevelést belső hittel tudják képviselni a szülők felé, és az Egyházat úgy képviselik, ahogy azt az Egyház elvárja, és ahogy őt megilleti. Ezért nagyon fontos azon szülők tapintatos, biztató segítsége, akik lelkileg előrébb állnak. A katolikus óvoda az Egyháznak egy nagyon reális szegmense, ahol egymásért is vagyunk. Igazából az a miénk, amit a másiknak adunk. Ezért csak a szeretet által tudunk gazdagodni. Csak a szeretetre alapozott élet fejlődik jól.

 

7. A FELVÉTELI KÉRELMET ERŐSÍTŐ SZÜLŐI SZÁNDÉK. Ha letöltik ez alábbi ívet a szülők, és kitöltve hozzák a felvételi időpontjára, akkor jelentősen lerövidíthetjük a várakozási időt.

 

SZÜLŐI SZÁNDÉKNYILATKOZAT

 

 

 

Gyermek neve, születési ideje: ……………………………………………………………………………………..

 

Keresztelésének helye, ideje: ………………………………………………………………………………………..

 

Édesanya neve, vallása: ………………………………………………………………………………………………………..

 

Édesapa neve, vallása: …………………………………………………………………………………………………………..

 

1. Gyermekem részére kifejezetten egyházi óvodát keresek, mert annak légköre és mindaz, amit értékrendben képvisel, a mi családunk számára fontos.

2. Szívesen együttműködöm a Katolikus Egyház nevelési elveivel, és szíves ismerkedek még behatóbban ezekről az óvoda által évente rendezett három-négy szülői fórumon.

3. A Katolikus Egyház és családunk kapcsolata már erős. (Írjunk erről néhány gondolatot.)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

4. A Katolikus Egyházzal eddig nem volt erős kapcsolatunk. A szimpátia azonban megvan, a következő okok (események, tapasztalatok) alapján:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

5. Tiszteletben tartom az Egyház entitását. Mint saját közösségemet, pozitív módon képviselem tágabb családomban és környezetemben a Szent Erzsébet Katolikus Óvodát. Esetleges nehézségeimet az óvónővel, az intézményvezetővel, illetve az Egyházat hivatalosan képviselő lelki vezetővel párbeszédben igyekszem feloldani.

 

Kérjük, hogy karikázza be az Ön által vállalható részek sorszámát, és írja be gondolatait.