Beíratási tájékoztató

 Az állami fenntartású óvodákban, iskolákban, ezekben a napokban, azaz április első napjaiban zajlanak a beíratások. Az említett intézményekhez képest katolikus óvodánkban a beíratási és felvételi eljárás részben másképp történik.

Egyrészt ezekhez az időpontokhoz képest korábban kezdjük a beíratkozást, hogy a döntés birtokában még legyen lehetősége a szülőknek más óvodát is választani.

 Másrészt, óvodánk, az önkormányzatok által fenntartott óvodákkal ellentétben, nem körzettel felruházott kötelező felvételt biztosító óvoda. Ez azt jelenti, hogy nincs felvételi kötelezettségünk az óvoda környékén lakó családok gyermekei és az óvodaköteles gyermekek iránt sem. (Óvodaköteles ebben az évben szeptember 01-től az a gyermek, aki a tárgyévben ötödik életévét tölti, továbbá 2014. szeptember 01-től a három évet betöltött gyermek.) Az óvodai beíratás jellegzetessége, hogy előjegyzésbe vételt, más néven regisztrációt jelent, és ezután következik a felvételi döntés meghozatala, melyről határozatot kapnak az érintettek, az iskolai beíratás pedig többnyire egyet jelent az iskolába történő felvétellel.

 

Ezúton tájékoztatom az érdeklődőket, hogy nem állami fenntartású intézményként, a Nemzeti Köznevelési törvény létszámszabályozása és egyéb előírásai alapján, továbbá az óvodánkba felvett gyermekek életkori összetétele miatt az új nevelési évre (2013-2014) csupán 11 férőhely maradt az új gyermekek fogadására.

 

Ezért, a tavalyi és az idei csekély férőhelyszám miatt nem hírdettünk meg nyilvános beiratkozást.

 

Az elmúlt évtől ez év március elejéig nyilvántartott többszörös túljelentkezési listánkon felvételre váró gyermekekkel kapcsolatos felvételi döntés megszületett. Sajnálattal értesítjük az érdekelteket, pontosabban a beiratkozni szándékozókat, hogy a szeptembertől induló nevelési évre minden férőhely betöltésre került. Azok, akik óvodánkba a jövő nevelési évben (2014.09.01-től) szeretnének bekerülni, nem többet, mint adatfelvételüket, regisztrációjukat tudjuk vállalni. Jövőre, a nagy létszámú kimenő gyermekek miatt – feltéve, ha addig nem sokasodik túl nagyra a várakozó lista-, már nyilvános beiratkozást is fogunk hirdetni.

 

Azok, akik katolikus óvodát keresnek még erre az évre, javasoljuk az újpesti Szent Anna Katolikus Óvodát, 1043 Budapest, Erzsébet út 30. Telefon +36/1-369-0962, beiratkozás április 2-5-ig 9.00-16.00-ig, vagy a fóti Gondviselés Katolikus Óvodát, 2151 Fót Vörösmarty utca 1-4. Telefon: +36/27-360-154, beiratkozás, április 15-16-17. 8.00-16.00 óráig.

 

Tisztelettel és üdvözlettel: Dászkál Istvánné, intézményvezető.