ÓVODÁNK IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ CSALÁDOKKAL TALÁLKOZÁS

A rendkívüli járványhelyzet okán az Óvodánkba való ismerkedés idén sajátos formában fog történni.

Az alábbi rövid kis videó segítséget ad abban, hogy mi a missziós küldetése egyházi óvodánknak a Katolikus Egyházban. Családok tesznek személyes tanúságot, mit jelent, jelentett számukra Istenhez közeledni, hitükben elmélyülni, egyház-közösségekre találni gyermekük óvodai élete során.

SZÜLŐK TANÚSÁGTEVŐ VIDEÓJA:

Idén nem lesz lehetőség Nyílt napot tartani az érdeklődő családoknak, ezért készülni fog 2 videó. Az egyikben az óvodavezető, Kardos – Csák Katalin, és Farkas László területileg illetékes plébános atya szól az érdeklődő családokhoz, majd online fórum keretében (meghívásos módon), az érdeklődök kérdéseket tehetnek fel. Nyitogató napot sem tudunk szervezni, ezért az utolsó videó egy OVIBEMUTATÓ lesz, ahol lehetőség lesz betekintést nyerni ovink mindennapi életébe, ünnepeibe, hitébresztő tevékenységeibe.

OVIBEMUTATÓ:

Óvodánk egyházi fenntartású katolikus óvoda. Mindebből következik, hogy felvételi eljárási rendünk különbözik az önkormányzati fenntartású intézményekétől.

Mivel nem vagyunk körzeti óvoda, így felvételi kötelezettségünk sincsen. A jelentkezések elbírálásánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

  1. Dunakeszi három katolikus plébániájához tartozó elkötelezett vallásos családoknak kánoni joga, hogy gyermekeik számára a katolikus nevelést kérjék, az ő jelentkezésük elsőbbséget élvez.
  2. Rajtuk kívül szeretettel fogadjuk más, történelmi egyházakhoz szorosan kötődő családok gyermekeit is.
  3. Óvodaköteles korba lépő gyermekek (2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket), akiknek családjaik megfelelnek az első két pontban foglaltakkal.
  4. Még nem óvodaköteles gyermekek, de 2022. február 29-ig betöltik a 3. életévüket, és családjaik megfelelnek az első két pontban foglaltakkal.
  5. Ha az adott évben az óvodai férőhelyek száma megengedi, lehetősége adódik az óvodai felvételre azon családok gyermekeinek, akik még nem köteleződtek el az Egyház mellett, de tiszteletben tartják nevelési elveit, azokkal egyetértenek és együttműködnek.

Jelentkezéshez szükséges megújult beiratkozási lap, nyilatkozatok, ajánlások letölthetőek itt a honlapról, vagy személyesen átvehető az óvodában.

A dokumentumok leadása folyamatos, de testvérgyermekek esetén 2021.03.15. hétfőig, az új családok esetében pedig 2021.03.31. szerdáig kérjük azokat eredetiben leadni a titkárságon.

SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÓVODAI FELVÉTELRE:

Szándéknyilatkozat óvodai felvételre_2021

Testvérgyermek esetén kitöltendő 2. számú melléklet

LELKIPÁSZTORI AJÁNLÁS:

Lelkipásztori ajánlás_2021_pdf

Adatbekérő lap lelkipásztori ajánláshoz_2021_pdf

CSALÁDTÁMOGATÓ NYILATKOZAT:

Családtámogató nyilatkozat_2021_pdf

ÓVODAI BEIRATKOZÁSI LAP:

http://szenterzsebetovidk.hu/wp-content/uploads//2021/03/SZEKO_beiratkozasi-lap_2021.pdf

Az elbeszélgetési napokon szeretnénk személyesen is megismerni  a családokat, részletes tájékoztatást adni az óvodánkkal való együttműködés módjáról.

ELBESZÉLGETÉSI NAPOK:

  • jelenleg óvodába járó gyermekek kistestvéreinek 2021. március 22 – 23. napokon    15.00 – 18.00 között

időpont választás linkje:

TESTVÉRGYERMEKES családok – időpontválasztás

  • új családok számára: 2021 április 7 – 8 – 9.  napokon    15.00 – 18.00 között

időpont választás linkje:

ÚJ CSALÁDOK – időpontválasztás

A beszélgetésre feltétlenül hozzák magukkal:

  • A gyermeke(ke)t 
  •  Kérjük, hogy édesapa és édesanya együtt vegyen részt a beszélgetésen!

ÓVODÁNKBA BEIRATKOZÁS

A Fenntartó által jóváhagyott időpontokban. 

A HIRDETMÉNY és részletes SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL elkészült a honlapunk legfrissebb bejegyezéseként megtekinthető.

Szeretettel,

 Kardos – Csák Katalin, intézményvezető