2017/2018. felvételi eljárásrend

Óvodánk egyházi fenntartású katolikus óvoda. Mindebből következik, hogy felvételi eljárási rendünk különbözik az önkormányzati fenntartású intézményekétől.

A Dunakeszire jellemző óvodai helyhiány miatti túljelentkezés nálunk is jellemző. Mivel nem vagyunk körzeti óvoda, így felvételi kötelezettségünk sincsen. A jelentkezések elbírálásánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

  1. Dunakeszi három katolikus plébániájához tartozó elkötelezett vallásos családoknak kánoni joga, hogy gyermekeik számára a katolikus nevelést kérjék, az ő jelentkezésük elsőbbséget élvez.
  2. Rajtuk kívül szeretettel fogadjuk más, történelmi egyházakhoz szorosan kötődő családok gyermekeit is.
  3. Óvodaköteles korba lépő gyermekek (2017. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket), akiknek családjaik megfelelnek az első két pontban foglaltakkal.
  4. Még nem óvodaköteles gyermekek, de 2018. február 28-ig betöltik a 3. életévüket, és családjaik megfelelnek az első két pontban foglaltakkal.
  5. Ha az adott évben az óvodai férőhelyek száma megengedi, lehetősége adódik az óvodai felvételre azon családok gyermekeinek, akik még nem köteleződtek el az Egyház mellett, de tiszteletben tartják nevelési elveit, azokkal egyetértenek és együttműködnek.

Minden esetben szükséges egyházi (plébánosi/lelkészi) ajánlás,

melyet a jelentkezési lappal együtt kérünk leadni

legkésőbb 2017. április 21. péntek 16 óráig.

 Óvodánk jelentkezési napokat szervez

2017. május 2 – 4. között (keddtől csütörtökig)

délután 15-18 óráig

Jelentkezési lap letölthető: 2017_jelentkezesi lap , vagy személyesen átvehető az óvodában. A jelentkezési napokon szeretnénk személyesen is megismerni a családokat, részletes tájékoztatást adni az óvodánkkal való együttműködés módjáról.

A jelentkezésre feltétlenül hozzák magukkal:

  • A gyermeket 
  • A gyermekre vonatkozó hivatalos okmányokat (születési anyakönyvi kivonat, személyi azonosító, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ-kártya, oltási kiskönyv)
  • A szülőkre vonatkozó hivatalos okmányokat (személyi azonosító, lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Kérjük, hogy édesapa és édesanya együtt vegyen részt a beszélgetésen!

Részletes információért hívhatják óvodánk központi telefonszámát az óvoda hivatali ideje alatt, 8 – 16 óra között ( 06/27 344 070) Telefonon vagy személyesen lehet időpontot egyeztetni a jelentkezési napokra, minden nap a Titkárságon.

Telefonon vagy személyesen lehet időpontot egyeztetni a jelentkezési napokra, minden nap a Titkárságon, illetve ITT LÉTREHOZOTT TÁBLÁZATBAN. A táblázat kitöltése önkéntes alapon történik, ha valaki nem szeretné, hogy gyermeke neve látható legyen, az telefonon, vagy személyesen kérjen időpontot.

2017. március 24.

Kecskés Attila plébános, óvodánk lelki vezetője

Csák Katalin, intézményvezető