MEGKEZDTE ÉLETÉT A SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA – 2011. szeptember 10.

Megkezdte életét a Szent Erzsébet Katolikus Óvoda
(összeállította: Szabó József László plébános atya)

Szeptember 1-jén, csütörtökön 8 órakor a Veni Sancte eléneklésére és közös imádságra gyűltünk össze az óvoda aulájában. Ezzel a Szentlélek vezetésére bízva megkezdte életét a katolikus óvoda. A plébános felidézte az egyházi intézményekben honos ősi imát, az Actiones nostras quesimus-t. Cselekedeteinket, Urunk sugallatoddal előzd meg, és kegyelmeddel kísérd, hogy amit a te nevedben elkezdtünk, a Te segítségeddel sikerre vigyük.
Szeptember 1-je előtt, hétfőn, kedden és szerdán óriási véghajrá volt az építkezésen. Mondhatni, hogy ezen az utolsó három napon csodát tettek az építkezők és az önkéntesek. Szeptember 1-jén csinos épület, rendezett udvar fogadta a gyermekeket. A beszoktatás miatt fokozatosan töltődik fel az óvoda. Az első nap 80 gyermek, a második hét végén már 140 gyermek vette birtokba az épületet és az udvart. Szó szerint. Mindent észrevesznek a kicsik, máris a sajátjuknak tekintik az intézmény minden részletét. Szeptember 9-én, az erős szélben késő délelőtt locsolni kezdtem az udvar még nem füvesített, poros részét és a homokozókat. Az egyik kislány lélekszakadva sietett az óvó nénihez: „Az bevizezte a homokozónkat!” Az óvó néni megnyugtatta, hogy „az” nem rosszalkodik, hanem jót tesz, mert a szél nem fogja a gyerekek szemébe vinni a port. Erre a kislány már mosolyogva integetni kezdett.

Az első szülői fórum

2011. szeptember 8-án, Kisboldogasszony (Mária születése) napján volt az első szülői fórum a Szent Erzsébet Katolikus Óvodában. Ezeket a fórumokat azért szervezzük egy fél éven keresztül, hogy a kisgyermekek javára megvalósuljon a lehető legjobb együttműködés a hitnevelésben is – amely a nevelés legfontosabb eleme – az óvoda és a családok között.

Először egy rövid óvodatörténeti áttekintést adott Szabó József László atya. Az az iskolatörténet, amely meghatározza civilizációnkat, immár kétezer-ötszáz éves. A legkisebbekkel való intézményes foglalkozás azonban csak 1817-ben jelent meg először Angliában. Valószínűleg a gyarmatokon szerzett tapasztalat is hozzájárult az első kisdedóvók létrehozásához. A nyugati világon kívüli, a hagyományokat jobban őrző kultúrákban a gyermeket nem gazdasági tényezőnek tekintették, hanem a hagyományok továbbéltetőjének, a jövő zálogának. A család, amely integráns része volt a nagyobb közösségnek, igen korán rábízta a közösség alakító hatására a gyermeket, ahol nagy gonddal nevelgették őket. Bevonták a kicsiket az énekekbe, a táncba, a vallási rituálékba. Nyugaton az óvoda két irányba fejlődött: 1. Megadni a korai segítséget ahhoz, hogy az ember boldog, és megelégedett legyen, személyiségében – földi értelemben – teljessé váljon; 2. Idejekorán manipulálni a gyermeket, hogy jól szolgálja ki az éppen aktuális politikai ideológiát. Nem lehet kérdés, hogy az egyházi óvoda csak az első küldetést vállalhatja. Ezért nyílt és erős diktatúrák idején a politikai hatalom bezáratja az egyházi nevelési intézményeket. A kontinensen Magyarország úttörő szerepet vállalt a kisdedóvók létrehozásában. Brunszvik Teréz grófnő. 1826-ban 3-6 éves korú kisgyermekeket gyűjtött maga köré a budai Krisztinavárosban beszéd- és értelemfejlesztésre. Ez a tevékenység „divatot” teremtett. 1836-ban Bezerédj Amália már a mai értelemben vett kisdedóvót nyitotta meg Tolnán. Németországban csak egy évvel később, 1837-ben szervezte meg az első kisdedóvókat Friedrich Wilhelm August Fröbel. Ezek lettek a kindergartenek, vagyis olyan játszókertek, amelyek a gyermekvilág legsajátosabb adottságait vették figyelembe az egyéni képességfejlesztés és a közösségi nevelés terén. Az Egyesült Államokban csak 1856 nyílt meg az első óvoda. Magyarországon 1848-ban – köszönhetően az 1836-ban létrehozott „Kisdedóvókat Magyarországon Terjesztő Egyesületnek” – már 89 kisdedóvó működött.

A közel kétszáz év tapasztalata kijelölte az óvoda helyét és szerepét a gyermek (és a családok) életében.
1. Előkészíteni a gyermeket az iskolára. (Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az óvoda átvesz bármit is az első tanító néni feladataiból.)
2. Szocializálódás. (Hogyan kell másokkal kommunikálni, játszani, megfelelően viselkedni)
3. A spirituális érzék és az isteneszme egészségének megóvása, a vallási élet Jézusra irányítása, a kereszténységhez kötődés gondozása.
4. Napjainkra igen lényeges feladat lett az egészséges életmódra nevelés. (Sokat tartózkodjanak a szabad levegőn, az óvó nénik együtt tornázzanak, labdázzanak, kertészkedjenek a gyermekekkel.)

A mi korunkban egyre inkább felértékelődik az óvoda szerepe. A fiatal szülőkre igen nagy teher hárul. Eltűnt a megtartó, összetartó faluközösség. Egyre ritkább a személyiségében teljesen beérett, valóban megtért, együtt maradó nagyszülő házaspár. Az élet túlbonyolított lett, rengeteg az ötletelgetés, garázdálkodik a gyerekekre gátlástalanul, etikátlanul vadászó piac, az erkölcs háttérbe szorult. Ezért az óvoda nem csupán a gyermekek biztonságos otthona kell legyen, hanem a szülők számára is nyújtson a régi faluközösségekhez hasonló élményt. Sőt, a nagyszülőkkel való jó kapcsolat is kívánatos.

Szép Mária-szobor az óvoda aulájában

Az első szülői fórum végén a Kisboldogasszony napja tiszteletére elhelyezett Mária-szobornál gyűltünk össze. Énekkel köszöntöttük a névnapját ünneplő óvodavezetőt, Dászkál Istvánné Marikát, és azokat az anyukákat, akik a szép Mária nevet viselik. Másnap a gyerekek nagy örömmel fogadták a karcsú, légies, szép arcú Mária-szobrot.

A következő szülői fórum a másik három csoportba járó gyermekek szüleinek szeptember 22-én 17 órakor kezdődik az óvodában, s ennek a három csoportnak az ovis szentmiséje a szülői fórumot követő vasárnapon, szeptember 25-én 16 órakor lesz a Szent Imre templomban.

A közeli programok

1. Szeptember 11-én, vasárnap 16 órakor lesz az első ovis szentmise a Szent Imre templomban. (Szorgalmazni fogjuk, hogy a református gyermekeknek ugyanazokon a napokon, amikor a Szent Imre templomban ovis szentmise van, legyen gyermek-istentisztelet, hogy a hétfői beszélgetésbe a református gyermekek éppúgy be tudjanak kapcsolódni, ne érezzék, hogy ők valamiből kimaradtak.)

2. A Szent Imre Egyházközség fiatal családjai régi hagyomány szerint minden tavasszal és ősszel kerékpártúrát szerveznek. Az idei őszi kerékpártúrára szeptember 17-én, szombaton kerül sor. ½ 10-kor indulunk a Szent Imre templom elől. (A gyártelepi Művelődési Ház előtt is szoktak csatlakozni hozzánk.) A váci Duna-parton, a szépen kiépített játszótéren elidőzünk egy kicsit. 16 órára térünk vissza a Szent Imre templomhoz.

3. Október 1-jén, szombaton lesz a hagyományos Szent Mihály focikupa a Radnóti Miklós Gimnázium tornatermében, négy-öt csapat részvételével. Idén, terveink szerint az alagi Szent Imre templom felnőtt férfi csapata az óvodánkba járó gyermekek apukáiból állna össze. A regisztráció 7.45-től 8.15-ig lesz a helyszínen. A szülői fórumon szórólapot osztottunk az eseményről. Aki szeretne részt venni, vegye fel a kapcsolatot csapatunk szervezőjével, Szarka Zsolttal.

A Szent Imre Egyházközség közösségi programjai

4. Szeptember 26-án, hétfőn kezdjük az idei felnőtt hittanokat a plébánia (Kápolna u. 12.) közösségi termében. Egyik hétfőn bibliaórát tartunk (idén Szent János evangéliuma kerül sorra), a másik hétfőn pedig felnőtt katekézis keretében hitünk alapismereteit, legfontosabb kérdéseit vesszük sorra. Erre a katekézisre várjuk azokat a felnőtteket, akik keresztelkedni szeretnének, vagy az egykor megtörtént keresztelésük után félbemaradt folyamatot továbbvinni kívánják, és bérmálkozásra, házasságrendezésre akarnak felkészülni. Szeptember 26-án az első bibliaóra lesz, október 3-án pedig az első felnőtt katekézis.

Az iskoláskorú gyermekek hitoktatása

5. Szeptember 11-én, vasárnap a 9 órai szentmise keretében lesz a Szent Imre templomban az iskolások hittanos tanévnyitója, a Veni Sancte. A rákövetkező héten pedig, szeptember 12-én elkezdődnek a hittanok a hozzánk tartozó Széchenyi Általános Iskolában és a templom hittantermében.

A Posta utcai iskolában az 1. osztályosoknak szerdán 12.00-től 12.40-ig, a
2. osztályosoknak hétfőn 12.00-től 12.40-ig.
A Széchenyi Iskola főépületében
3. osztályosoknak kedden 13.00-tól 13.40-ig, a
4-5. osztályosoknak szintén kedden 13.00-tól 13.40-ig.
A Szent Imre templom hittantermeiben
1-2. osztály: pénteken ½ 3-tól ¼ 4-ig
3. osztály: pénteken ½ 4-től ¼ 5-ig
4-5. osztály: pénteken ½ 4-től ¼ 5-ig
6-7. osztály ½ 5-től ¼ 6-ig
8. osztály (bérmálkozás előtt állók): ½ 5-től ¼ 6-ig
Középiskolások, cserkészvezetők, már megbérmálkozottak: pénteken ½ 7-től ½ 8-ig

A cserkészfoglalkozások minden második héten pénteken ½ 6-tól ¼ 7-ig lesznek. Az elsőt szeptember 23-án tartjuk. A cserkészvezetők minden közbeeső héten pénteken az ifjúsági hittan (½ 7-től ½ 8) ideje alatt készülnek fel a következő heti foglalkozásra. A cserkészeket szeretettel várjuk a szeptember 17-ei kerékpártúrára is.

(Az Alagi Óvodában és a Piros Óvodában október első hetében kezdődnek a hittanok.)

5. A szülői főrumon elhangzott az a kérés, hogy tegyük mindenki számára hozzáférhetővé a gyermekmise szövegét, amely jelentős mértékben eltér a megszokott (felnőtt) szentmise szövegtől. Íme:

ÓVODÁS MISE letölthető formában

6. A szülői fórumon az is kérés volt, hogy jusson el a szülőkhöz pontos formában minden olyan ima és hitnevelő ének, amelyet a gyermekek az óvodában tanulnak. Az óvónők vállalták, hogy ezeket felteszik a levelező listára.