MÁSODIK FELVÉTELI KÖR A SZENT ERZSÉBET ÓVODÁBA. – 2011 április 6.

1. Április 11-én és április 18-án lesz a második felvételi kör a 2011. szeptember 1-jén nyíló Szent Erzsébet Katolikus Óvodába. Mindkét napon 9 órától 12 óráig, és 16 órától 17.30-ig lesznek a felvételi beszélgetések. A beszélgetések alapján, egy-két héten belül értesítjük azt a 65 gyermeket, akiket szeptember 1-jén fogadni tud az intézmény.

2. A felvételi kérelem előtt vegyünk figyelembe néhány alapvető szempontot. Az intézmény nem körzeti óvoda. Az alagi lakóparkokból érkezők nem élveznek sem előnyt, sem hátrányt. Azokat a gyermekeket tudjuk felvenni, akiket szüleik elsődleges szándékkal hoznak, tehát meg tudják indokolni, hogy miért éppen a katolikus óvodára gondoltak. (Minket is így neveltek…, megtetszett az, amit a honlapon olvastam… keresztény barátaink biztattak… stb., stb.) Ugyancsak lényeges szempont, hogy a szülők képesek legyenek belső akarattal együttműködni az óvoda célkitűzéseivel. További előnyt jelent, ha a gyermek középső- vagy nagycsoportba érkezik.

3. A felvételi beszélgetésre hozzuk magunkkal: A gyermek születési anyakönyvi kivonatát; a lakcímkártyát; a TAJ-kártyát; a munkáltatói igazolást mindkét szülő részéről (ha van); a keresztlevelet (ha van); a plébánosi ajánlást (ha van).

4. Hogy a beíratásnál várható túljelentkezést kezelve alaposabban és lelkiismeretesebben tudjunk mérlegelni, lesz fellebbezési lehetőség. Az esetleges nemleges választ követően két héten belül méltányossági elbírálást kérhetnek a szülők, és az újabb alapos elbeszélgetés eredményeképpen az eltanácsolt gyermekek közül utólagosan 5-5 főt még felvehet a plébános, illetve az intézményvezető.

Május elejére összeáll az intézmény munkatársi közössége is

Miután Dászkál Istvánné kinevezett intézményvezető (vezető óvodapedagógus) munkába állt, az óvoda személyi és szakmai feltételrendszerét ki lehet, és ki kell alakítani. A tizennyolc pályázó óvodapedagógusból – a meghallgatások után – úgy tűnik, hogy kilenccel szeretnénk együttműködni. Így a tizenkét óvodapedagógusi állásból még három megpályázható. A pályázók közül több fiatal csak két év múlva szerzi meg a diplomát, így őket arra biztatjuk, hogy akkor ismét jelentkezzenek. A mintegy harminc dadusnak jelentkező hölgy közül nehéz volt hat mellett dönteni, mert sokuknál láttunk nagyon szép elköteleződést e hivatás mellett. Gazdasági vezetőnek és titkárnak is sokan jelentkeztek. E két munkakör betöltésére is van már jól átgondolt elképzelésünk. Húsvétig értesítjük azokat a személyeket, akikkel szeretnék együtt dolgozni.