2015/2016. nevelési év felvételi eljárási rendje

Óvodánk egyházi fenntartású katolikus óvoda. Mindebből következik, hogy felvételi eljárási rendünk különbözik az önkormányzati fenntartású intézményekétől.

A Dunakeszire jellemző óvodai helyhiány miatti túljelentkezés nálunk is jellemző. Mivel nem vagyunk körzeti óvoda, így felvételi kötelezettségünk sincsen. A jelentkezések elbírálásánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

  1. Dunakeszi három katolikus plébániájához tartozó elkötelezett vallásos családoknak kánoni joga, hogy gyermekeik számára a katolikus nevelést kérjék, az ő jelentkezésük elsőbbséget élvez.
  2. Rajtuk kívül szeretettel fogadjuk más, történelmi egyházakhoz szorosan kötődő családok gyermekeit is.
  3. Ha az adott évben az óvodai férőhelyek száma megengedi, lehetősége adódik az óvodai felvételre azon családok gyermekeinek, akik még nem köteleződtek el az Egyház mellett, de tiszteletben tartják nevelési elveit, azokkal egyetértenek és együttműködnek.
  4. 2015/2016. nevelési évre elsősorban azon gyermekek jelentkezését várjuk, akik 2015. december 31- ig betöltik a 3. életévüket.

Minden esetben szükséges egyházi (plébánosi/lelkészi) ajánlás, mely a jelentkezési lap része. Természetesen külön írt lapon is beadható.

DSC_0169

Ennek megfelelően óvodánk felvételi eljárási rendje a következően alakul:

Óvodánk 2015. március 9 – 11. között (hétfőtől szerdáig)

jelentkezési napokat szervez

délután 15-17.30 között

Jelentkezési lap itt letölthető:2015_jelentkezesi lap

A jelentkezésre feltétlenül hozzák magukkal:

  • A gyermeket
  • A gyermekre vonatkozó hivatalos okmányokat (keresztelési emléklap másolata, vagy keresztlevél, születési anyakönyvi kivonat, lakcímbejelentő kártya, TAJ-kártya, oltási kiskönyv)
  • Kérjük, hogy édesapa és édesanya együtt vegyen részt a beszélgetésen!

Telefonon (06/27 344 070), vagy személyesen lehet időpontot egyeztetni a jelentkezési napokra, minden nap 8 – 16 óra között a Titkárságon.

DSC_0030

szeretettel és imával:

Szabó József plébános, óvodánk lelki vezetője

Csák Katalin, intézményvezető